"Чудеса и хреновины! Передай дальше..." (pan_baklazhan) wrote,
"Чудеса и хреновины! Передай дальше..."
pan_baklazhan

"Пуфайкош" - угорський ватник 1956-го

Цікавий допис з ресурсу KriegsZeitgeist.

"Саме Угорщину, мабуть, слід вважати батьківщиною терміну "ватник" у тому переносному значенні, у якому він вживається зараз. Мода на солдатські стьобані куртки радянського зразка проникла в Угорщину після завершення Другої світової, і встановлення в країні комуністичного режиму. Керівництво новоствореної Угорської Народніої Армії (Magyar Néphadsereg) намагалося ретельно копіювати усе радянське: від організаційної структури до уніформи. Робити це йому було легко, бо модель знаходилася зовсім поруч – з 1945 року на території Угорщини базувалися декілька радянських дивізій з Центральної групи військ. Стьобаний ватник був простою у виготовленні, зручною та теплою одежиною, і в угорській армії він швидко прижився. Місцеві називали його 'pufajka'. Угорські "пуфайки" були подібні до свого радянського прародителя, однак мали більш часту прострочку, зовнішні кишені і накладки на ліктях. У комплекті до них ішли також аналогічні стьобані штани.

Події угорської революції 1956 року припали на кінець жовтня – початок листопада. Погоди тоді стояли холодні, тому "звільнені" з армійських складів ватники користувалися певною популярністю серед повсталих. Однак найбільшої і, треба сказати, сумної слави вони набули після придушення революції. Нова влада на чолі з Яношем Кадаром узялася закручувати гайки, спираючись при цьому на так званих "гусарів Кадара" – воєнізовані загони, сформовані з недобитих (у буквальному сенсі) працівників угорської служби безпеки ÁVH, кадрових військових, затятих комуністів та різношерстих люмпенів. Кілька місяців ці загони тероризували усю країну, з підкресленою жорстокістю розправляючись із противниками режиму, колишніми повстанцями і взагалі усіма, хто потрапляв під руку. У якості уніформи для себе гусари Кадара обрали ті самі успадковані від совєтів стьобані куртки. За це угорці з огидою називали їх 'pufajkások' – "ватники".

Ватні загони проіснували недовго – вже у лютому 1957 року вони були переформовані у робітничу міліцію (Munkásőrség). Однак їхня назва міцно закріпилася в угорському політичному лексиконі. Слово 'pufajkások' (в однині – 'pufajkás') в Угорщині і сьогодні тісно асоціюється з просовєцькими та проросійськими симпатиками."

Ватники

Зліва - кадаровський pufajkás, зправа - Еріка Корнелія Селеш (Szeles Erika Kornélia, 6 січня 1941, Будапешт — 8 листопада 1956, Будапешт),  угорська дівчина-підліток, учасниця повстання 1956 року, боєць і медсестра Червоного Хреста. Загинула в бою з радянськими військами.

"Именно Венгрию, видимо, следует считать родиной термина "ватник" в том переносном смысле, в котором он употребляется сейчас. Мода на солдатские стёганые куртки советского образца проникла в Венгрию после окончания Второй мировой, и установления в стране коммунистического режима. Руководство новосозданной Венгерской народнии армии (Magyar Néphadsereg) пыталось тщательно копировать все советское: от организационной структуры до униформы. Делать это ему было легко, потому что модель находилась совсем рядом - с 1945 года на территории Венгрии базировались несколько советских дивизий из Центральной группы войск. Стёганый ватник был простой в изготовлении, удобной и тёплой одеждой, и в венгерской армии он быстро прижился. Местные называли его "pufajka". Венгерские "пуфайки" были подобны своему советскому прародителю, однако имели более частую прострочку, внешние карманы и накладки на локтях. В комплекте к ним шли аналогичные стёганые штаны.

События венгерской революции 1956 года пришлись на конец октября - начало ноября. Погоды тогда стояли холодные, поэтому "освобожденые" с армейских складов ватники пользовались определенной популярностью среди восставших. Однако самую большую и, надо сказать, печальную славу они получили после подавления революции. Новая власть во главе с Яношем Кадаром принялась закручивать гайки, опираясь при этом на так называемых "гусар Кадара" - военизированные отряды, сформированные из недобитых (в буквальном смысле) работников венгерской службы безопасности ÁVH, кадровых военных, ярых коммунистов и разношерстных люмпенов. Несколько месяцев эти отряды терроризировали всю страну, с подчеркнутой жестокостью расправляясь с противниками режима, бывшими повстанцами и вообще всеми, кто попадался под руку. В качестве униформы для себя гусары Кадара выбрали те же унаследованные от советов стёганые куртки. За это венгры с отвращением называли их "pufajkások" - "ватники".
Ватные отряды просуществовали недолго - уже в феврале 1957 они были переформированы в рабочую милицию (Munkásőrség). Однако их название прочно закрепилось в венгерском политическом лексиконе. Слово "pufajkások" (в единственном числе - "pufajkás ') в Венгрии и сегодня тесно ассоциируется с просовецкими и пророссийскими сторонниками."
Tags: in memoriam, Интернет не ограничен рамками ЖЖ, умные вещи
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 1 comment